جزیره ام‌ الگرم یا ام‌ الکرم در استان بوشهر شکلی شبیه بومرنگ دارد. بومیان آن را با نام جزیره گرم می‌شناسندو علت آن وجود درختان حرا در ساحل روبه‌روی این جزیره است که در میان اهالی به گرم شهرت دارد. این جزیره مرجانی خالی از سکنه می‌باشد .